Is mijn muur geschikt voor spouwmuurisolatie?

Het klopt inderdaad dat niet all muren even geschikt zijn voor spouwmuurisolatie. Aan de hand van tal van factoren kan worden nagegaan of uw spouwmuur geschikt is of niet. In de meeste gevallen is de spouwmuur wel geschikt.

De belangrijkste factoren voor een goede spouwmuurisolatie:

 • Is er een spouw aanwezig?
 • Breedte van de spouwmuur
 • Kwaliteit van de spouwmuur
 • Kwaliteit van de voegmortel
 • Kwaliteit van de buitengevel

Wanneer u de keuze hebt gemaakt voor een isolatie bedrijf, zal een vertegenwoordiger ter plaatse komen om uw spouwmuur na te kijken en of deze al dan niet geschikt is. Tijdens deze inspectie wordt eerst nagegaan of er wel een spouw aanewezig is, zonder spouw kan men namelijk geen spouwmuurisolatie plaatsen. Daarna wordt de buitengevel nagekeken en ook binnen de spouwmuur zelf. Dit wordt gedaan door een klein gaatje in de muur te boren waarna er vervolgens in de spouwmuur wordt gekeken met een endoscoop.

Is er een spouw aanwezig?

De eerste stap is om na te gaan of er wel een spouw aanwezig is. Een heel simpele regel om dit snel te weten is naargelang het bouwjaar van het huis. Huizen gebouwd na 1950 beschikken in de meeste gevallen over een spouw, alle huizen voor 1950 vrijwel nooit. Een andere manier om dit te weten is door het meten van de dikte van uw muur, dit kan u eenvoudig doen aan de inkomdeur. Wanneer uw muur mee dan 25cm breed is, is er waarschijnlijk een spouw aanwezig.

Er bestaat maar één veilige manier om te weten of er een spouw aanwezig is en of deze geschikt is, namelijk door het boren van een gaatje in de buitenmuur. Indien de boormachine bij het boren doorschiet, betekent dit meestal dat er een spouw is. Maar om echt zeker te zijn, moet dit met een endoscoop nagekeken worden. Dit gebeurt tijdens een inspectie.

Breedte van de spouwmuur

Om goed te isoleren dient een spouwmuur minstens 5 cm breed te zijn. Hiermee wordt de luchtspouw bedoelt, welke in de meeste gevallen gewoon leeg is. Ook om premies aan te vragen dient een spouwmuur minstens aan deze breedte te voldoen.

Kwaliteit van de spouwmuur

Voor een vlekkeloze isolatie van de spouwmuur, dient de kwaliteit van de spouwmuur ook te voldoen. De kwaliteit wordt op tal van factoren beoordeeld:

 • De spouw dient droog te zijn, er mogen dus geen sporen van regen zijn
 • De spouw dient schoon te zijn. Dit betekent geen resten van mortel of materiaal welke de isolatie kan blokkeren. 
 • De stabiliteit van de spouwmuur dient in orde te zijn. Dit betekent dat de spouwankers in goede staat dienen te zijn. Indien dit niet het geval is, kan het soms mogelijk zijn dat het aanbrengen van spouwmuurisolatie de stabiliteit van uw huis in het gedrang kan brengen omdat de spouwmuur het gewicht van de isolatie niet kan dragen.

Voegmortel kwaliteit

De kwaliteit van de voegmortel van een buitengevel, dus alle buitengevels welke gebouwd zijn met gevelsteen en voegmortel tussen de gevels, speelt een belangrijke rol. Wanneer een voegmortel van slechte kwaliteit is kan deze barsten of scheuren vertonen.

De barsten zelf gebeuren meestal wanneer het hard vriest, maar de oorspronkelijke oorzaken kunnen verschillen:

 • Niet ideal weersomstandigheden tijdens het voegen (regen)
 • Slechte samenstelling van de voegmortel
 • Te snel gewerkt
 • Te dunne laag voegmortel

Gelukkig is het mogelijk de voegen te renoveren of te herstellen, al is dit wel een dure en tijdrovende karwei.

Kwaliteit van de buitengevel

Net zoals de kwaliteit van de voegmortel, dient de kwaliteit van de buitengevel te voldoen aan de nodige vereisten. Zo is het niet mogelijk een spouwmuur te isoleren waarvan de buitengevel barsten of openingen vertoont. Deze gebreken dienen hersteld te worden. 

Indien uw muur niet geschikt is voor spouwmuurisolatie door één van bovenstaande factoren, is er nog steeds een alternatief, namelijk muurisolatie van de buitengevel.