Wat is superisolatie?

Superisolatie betekent zoveel als materiaal van een heel hoge isolatiewaarde en vaak gebruikt bij passiefwoningen.

De term superisolatie vindt zijn oorsprong bij de passiefwoningen. Dit zijn huizen waarvan het energieverbruik niet hoger dan 15 kWh/m² ligt, gemiddeld 3 tot  4 maal minder dan een normaal huis. Superisolatie is dus niet een specifiek isolatiemateriaal maar meer een concept voor isolatie. Om te voldoen aan de zogenaamde superisolatie, dient men zich te houden aan een reeks vereisten.

Superisolatie vereisten

  • Hoge R-waarde van het isolatiemateriaal  (dubbel van gewoon isolatiemateriaal)
  • Lage L-waarde van het isolatiemateriaal
  • Lage U-waarde van het bouwmateriaal
  • Extra isolatie rond ramen en deuren en preventie van koudebruggen
  • Warmte terug win systeem
  • Superisolerende beglazing: drievoudig glas

Hoge R-waarde van het isolatiemateriaal 

De R-waarde betekent zoveel als de warmteweerstand (lambda-waarde) van het isolatiemateriaal gedeeld door de  dikte van het isolatiemateriaal.  Bij superisolatie kan de spouwmuurisolatie een R-waarde bereiken tot  10 m²K/W, daar waar dit bij gewone isolatie meestal rond de 3 a 4 ligt. Een vereiste om een hoge R-waarde te bereiken is dat de muren de nodige dikte of brede spouwen dienen te hebben.

Lage L-waarde van het isolatiemateriaal

De L-waarde, ook wel bekend als de lambda-waarde drukt uit hoe goed het isolatiemateriaal isoleert. Hoe kleiner deze waarde, hoe beter. De L-waarde hangt nauw samen met het type isolatie (dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie..), maar bij superisolatie opteert men vaak voor de zogenaamde superisolerende materialeren. Dit zijn onder andere PUR, PIR, EPS of glas-en rotswol.

Extra isolatie rond ramen en deuren en preventie tegen koudebruggen

Rond ramen en deuren gaat heel wat wat warmte verloren en hier dient speciale aandacht aan geschonken te worden door middel van goede afsluiting en tochtwering zoals tochtstrips. Een ander punt om aandacht aan te schenken zijn koudebruggen. Dit zijn plaatsen waar goed geïsoleerde delen overgaan in slecht geïsoleerde delen van een woning. De beste manier om dit tegen te gaan is door deze vroeg op te merken bij de constructie van een woning. Voor bestaande woningen, kunnen deze eenvoudig worden waargenomen met een thermografische camera. 

Lage U-waarde van het bouwmateriaal

De U-waarde betekent zoveel als de warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwmateriaal zoals de muren, da of plafond, dus niet de isolatie zelf. De U-waarde wordt berekent op hoeveel warmte er verloren gaat wanneer het verschil tussen binnen en buiten 1°C bedraagt. Bij een passiefwoning of huis met superisolatie is het aangeraden een U-waarde voor de muren te hebben van 0.1 - 0.15 W/m²K. Dit kan door muren dikker dan normaal te bouwen.

Warmte terug win systeem

Een warmte terug win systeem recupereert de warmte welke in de woning verloren gaat en soot de ‘vervuilde lucht uit’. Vervolgens  wordt verse lucht van buiten naar binnen gezogen en met de restwarmte opgewarmd. Dit zorgt er tegelijk ook voor dat uw woning goed geventileerd wordt.

Superisolerende beglazing: drievoudig glas

Ook bekend als superisolerend  glas of hoogrendementsbeglazing. Zoals de naam het verraadt, zijn er 3 lagen glas met 2 spouwen ertussen.

Superisolerende beglazing beschikt over zeer lage U-waarden, meestal tussen de 0.5 en 0.9. Hierdoor is het tot 3 maal beter isolerend dan dubbel glas. Het enig nadeel is dat drievoudig glas ongeveer het dubbele kost van dubbel glas. U mag rekenen op ongeveer 120 Eur per vierkante meter.

Maar goed nieuws, voor driedubbel glas zijn er namelijk premies beschikbaar. Deze bedragen in Vlaanderen in 2015 20 euro per vierkante meter tot maximaal 500 euro in totaal. U kunt deze premies aanvragen bij uw netbeheerder.

In Belgie is superisolatie nog niet heel bekend en ook niet vaak gebruikt. In de Scandinavische landen zoals Zweden is het anderzijds wel aan een forse opmars bezig.