Isolatiepremie in 2015 in Vlaanderen

Hoewel u uw isolatiewerken snel terugverdient door een lagere energiefactuur, zijn de premies, subsidies en belastingverminderingen van de diverse Belgische overheden mooi meegenomen. Omdat de federale en gewestregeringen willen besparen, werden de tegemoet- komingen voor renovatie en isolatie van woningen in 2015 herzien.

Brussel

De premies voor 2015 werden vastgelegd. En het zijn dezelfde als in 2014!

Vlaanderen

Het Vlaamse premiestelsel werd op verscheidene punten gewijzigd. Sinds 1 december 2014 is de Vlaamse innovatiepremie bijvoorbeeld een belastingkrediet. De premie blijft identiek, maar het bedrag wordt niet langer rechtstreeks uitbetaald, maar afgetrokken van uw belastin- gen. Let op: dit belastingkrediet is pas vanaf de zomer van 2015 beschikbaar.

De premies voor energiebesparingen hangen dan weer af van uw netbeheerder en dus van uw gemeente. De netbeheerders hebben nog niet allemaal hun premies voor 2015 vastgelegd. Raadpleeg voor meer informatie de Vlaamse premiezoeker: www.premiezoeker.be

Wallonië

Begin 2015 voerde de Waalse regering een moratorium van drie maanden in. Wat er daarna volgt, is volstrekt onduidelijk. Het enige wat wij u dus kunnen aanraden, is regelmatig even te gaan kijken op energie.wallonie.be om de evolutie van de premies te volgen.

Federaal

Tot voor kort kende de federale regering voor dakisolatie een belastingvermindering toe (30% van het betaalde factuurbedrag, tot een maximum van 3 040 euro). Sinds december 2014 mag deze belastingvermindering niet meer in een terugbetaalbaar belastingkrediet worden omgezet. Of deze federale steunmaatregel behouden blijft, is nog onzeker.